ČAS v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ČAS je:

ČeskýAnglický
ČAS

Popis

Vrátí desetinné číslo aktuálního času. Jestliže je formát buňky před zadáním funkce Obecný, je výsledek formátován jako datum.

Číslo vrácené funkcí ČAS je desetinné číslo v rozmezí od 0 (nula) do 0,99999999, pro čas od 0:00:00 (12:00:00 dop.) do 23:59:59 (11:59:59 odp.).Další informace (zdroj)