BETA.INV v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu BETA.INV je:

ČeskýAnglický
BETA.INV

Syntaxe

BETA.INV(pravděpodobnost;alfa;beta;[A];[B])

Syntaxe funkce BETA.INV obsahuje následující argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.):Další informace (zdroj)