AVEDEV v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu AVEDEV je:

AnglickýČeský
AVEDEV
PRŮMODCHYLKA

Popis

Vrátí průměr absolutních odchylek bodů dat od jejich střední hodnoty. PRŮMODCHYLKA je měřítkem variability množiny dat.Další informace (zdroj)