AREAS v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu AREAS je:

AnglickýČeský
AREAS
POČET.BLOKŮ

Popis

Vrátí počet souvislých oblastí buněk ve výběru. Oblast může tvořit několik k sobě přiléhajících buněk, nebo pouze jedna oddělená buňka.Další informace (zdroj)