ARCTGH v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ARCTGH je:

ČeskýAnglický
ARCTGH

Popis

Vrátí hyperbolický arkustangens zadaného čísla. Toto číslo musí být mezi -1 a 1 (s výjimkou mezních hodnot -1 a 1). Hyperbolický arkustangens je hodnota, jejíž hyperbolický tangens je zadané číslo, takže ARCTGH(TGH(číslo)) se rovná zadanému číslu.Další informace (zdroj)