ARCTG2 v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ARCTG2 je:

ČeskýAnglický
ARCTG2

Popis

Vrátí arkustangens (inverzní funkce k tangens) zadaných souřadnic x a y. Arkustangens je úhel mezi osou x a přímkou obsahující počátek (0;0) a bod o souřadnicích (x_číslo, y_číslo). Tento úhel je udán v radiánech v intervalu -pí až pí, s výjimkou hodnoty -pí.Další informace (zdroj)