ADDRESS v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu ADDRESS je:

AnglickýČeský
ADDRESS
ODKAZ

Popis

Pomocí funkce ODKAZ můžete získat odkaz na buňku na listu na základě zadaných čísel řádku a sloupce. Funkce ODKAZ(2;3) například vrátí adresu $C$2. Funkce ODKAZ(77;300) pak vrátí adresu $KN$77. Argumenty (Argument: Hodnota, která poskytuje informace určité akci, události, metodě, vlastnosti, funkci nebo proceduře.) čísel řádku a sloupce můžete funkci ODKAZ poskytnout pomocí dalších funkcí, například ŘÁDEK a SLOUPEC.Další informace (zdroj)