ACCRINT v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu ACCRINT je:

ČeskýAnglický
ACCRINT

Popis

Vrátí souhrn úroku z cenných papírů, ze kterých je úrok placen v pravidelných termínech.Další informace (zdroj)