A v jiných jazycích:

Anglický překlad z funkce Excelu A je:

ČeskýAnglický
A

Popis

Vrátí hodnotu PRAVDA, pokud jsou všechny argumenty vyhodnoceny jako PRAVDA. Vrátí hodnotu NEPRAVDA, pokud je alespoň jeden z argumentů vyhodnocen jako NEPRAVDA.

Jedním z obvyklých způsobů použití funkce A je rozšíření užitečnosti jiných funkcí provádějících logické testy. Funkce KDYŽ například provede logický test a vrátí jednu hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako PRAVDA, a jinou hodnotu, pokud je test vyhodnocen jako NEPRAVDA. Použijete-li funkci A jako argument podmínka funkce KDYŽ, můžete namísto jedné podmínky testovat několik různých podmínek.Další informace (zdroj)