SEARCH, SEARCHB v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu SEARCH, SEARCHB je:

AnglickýČeský
SEARCH, SEARCHB
HLEDAT a SEARCHB

Popis

Funkce HLEDAT a SEARCHB vyhledají jeden textový řetězec v rámci druhého textového řetězce a vrátí číslo počáteční pozice prvního textového řetězce od prvního znaku druhého textového řetězce. Chcete-li například najít pozici písmene k ve slově tiskárna, můžete použít následující funkci:

=HLEDAT("k";"tiskárna")

Tato funkce vrátí hodnotu 4, protože k je čtvrtý znak ve slově tiskárna.

Můžete také hledat části slov v rámci celých slov. Například funkce

=HLEDAT("báze";"databáze")

vrátí hodnotu 5, protože řetězec báze začíná na pátém znaku slova databáze. Pomocí funkcí HLEDAT a SEARCHB můžete zjistit umístění určitého znaku nebo textového řetězce v rámci jiného textového řetězce a potom můžete pomocí funkcí ČÁST a MIDB vrátit daný text nebo pomocí funkcí NAHRADIT a NAHRADITB text změnit. Ukázku těchto funkcí najdete v tomto článku v části Příklad 1.

 Důležité   Pokud je jako výchozí jazyk nastaven jazyk podporující znakovou sadu DBCS, počítá funkce SEARCHB na každý znak 2 bajty. V opačném případě se funkce SEARCHB chová stejně jako funkce HLEDAT – počítá na každý znak 1 bajt.

Mezi jazyky podporující znakovou sadu DBCS patří japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) a korejština.Další informace (zdroj)