LEN, LENB v jiných jazycích:

Český překlad z funkce Excelu LEN, LENB je:

AnglickýČeský
LEN, LENB
DÉLKA a LENB

Popis

Funkce DÉLKA vrátí počet znaků textového řetězce.

Funkce LENB vrátí počet bajtů, které představují znaky v textovém řetězci.

 Důležité   Pokud je jako výchozí jazyk nastaven jazyk podporující znakovou sadu DBCS, počítá funkce LENB na každý znak 2 bajty. V opačném případě se funkce LENB chová stejně jako funkce DÉLKA – počítá na každý znak 1 bajt.

Mezi jazyky podporující znakovou sadu DBCS patří japonština, čínština (zjednodušená), čínština (tradiční) a korejština.Další informace (zdroj)